Cuimhnichean na Camanachd

Tha pròiseict ùr ga cur air bhog a tha ag amas air cuideachadh a thoirt do dhaoine air a bheil dementia.

Thèid seann dealbhan is eile bho shaoghal na camanachd a chleachdadh gus feuchainn ri cuimhne dhaoine a dhùsgadh.

'S ann stèidhichte air an aon sheòrsa pròiseict ann am ball-coise a tha an gnothach agus thèid a stiùireadh le Alzheimer na h-Alba bho Phàirce Hampden.