Ionad Hiort ceum nas fhaisge

Tha a' phròiseict gus Ionad Hiort a stèidheachadh an Ùig an Leòdhas air gluasad air adhart.

Dh'innis a' bhuidheann Ionad Hiort Eta gu bheil làrach a-nise aca agus aithisg bho luchd-sgrùdaidh air mar a ghabhas a' phròiseict a chur an gnìomh.

Air fhoillseachadh