A' marcachd agus a' meòrachadh

Ma tha sibh measail air eich, agus ma tha ùidh agaibh ann am meòrachadh, tha buidheann san Eilean Sgitheanach a' tabhann dòigh air an dà rud a chur còmhla.

Tha Ionad Marcachd an Eilein a' leigeil le daoine a bhith a' marcachd agus a' meòrachadh, ag ràdh gu bheil e buannachdail a dà chuid do dhaoine agus do na h-eich.

Tha Eilidh Nicleòid ag aithris.