BBC Naidheachdan

A' marcachd agus a' meòrachadh

Ma tha sibh measail air eich, agus ma tha ùidh agaibh ann am meòrachadh, tha buidheann san Eilean Sgitheanach a' tabhann dòigh air an dà rud a chur còmhla.

Tha Ionad Marcachd an Eilein a' leigeil le daoine a bhith a' marcachd agus a' meòrachadh, ag ràdh gu bheil e buannachdail a dà chuid do dhaoine agus do na h-eich.

Tha Eilidh Nicleòid ag aithris.