Tàmailt mu airgead nam busaichean

Tha gearan ann mun dòigh san deach airgead airson seirbheisean bhusaichean a roinn.

Tha comhairliche à Uibhist ag ràdh gun deach faisg air £750,000 chun bhaile as beartaiche air a' Ghàidhealtachd, 's nach deach sgilinn a dh'Uibhist.