Gainnead uisge ann an Slèite

Thug Comhairle Choimhearsnachd Shlèite rabhadh gum faodadh iad a dhol chun Ombudsman le gearain mun t-seirbheis uisge a tha iad a' faighinn.

Tha dragh ann gum feumadh Uisge na h-Alba bùrn a thoirt dhan sgìre às a' Chaol - mar a thachair an-uiridh.

Tha iad ag ràdh nach eil an aon loch a tha gam frithealadh comasach air feumalachdan na sgìre a choileanadh.