A' feitheamh air uisge pìoba

Ann an Canada, tha sgìre Tyendinga fhathast a' feitheamh air seirbheis uisge pìoba.

'S fhada a bha iad a' feitheamh, gu dearbha. Tha bliadhnaichean air a bhith ann agus an sgìre a' faighinn an cuid bhùrn ann an tancaran.

Tha feadhainn de phàrantan na sgìre amharasach gu bheil an t-uisge a th' aca a' toirt droch bhuaidh air slàinte na cloinne.

Tha Seonaidh MacCoinnich ag aithris.