Clag Èirisgeidh ga thoirt air iasad

Thèid seann chlag, a tha a' seasamh taobh a-muigh Eaglais Naomh Mhìcheil ann an Èirisgeidh, a thoirt air iasad do bhaile Scarborough.

Carson? Air sgàth 's gur ann bho shoitheach Gearmailteach - an SMS Derfflinger - a thug ionnsaigh air Scarborough bho chionn 100 bliadhna, aig àm a' Chogaidh Mhòir, a thàinig an clag sa chiad àite.

Tha Shona NicDhomhnaill ag aithris.