Carthannas SHARE a' roinn an airgid

Mar as trice, bidh buidhnean carthannais a' cruinneachadh airgid dhan obair aca fhèin.

Ach, tha an carthannas SHARE ann an Dalabrog ann an Uibhist a Deas rud beag eadar-dhealaichte. Tha an t-airgead a tha iadsan a' cruinneachadh an uair sin ga sgaoileadh a-mach gu buidhnean eile.

Sna sia bliadhna a dh'fhalbh, tha iad air mu £28,000 a thoirt seachad.