£0.5m a bharrachd do sgoil ùr Phort Rìgh

Dh'aontaich Comhairle na Gàidhealtachd Diciadain £500,000 a bharrachd a chur ris a' bhuidseat aca airson bun-sgoil Ghàidhlig ùr ann am Port Rìgh.

'S e airgead a th' ann nach deach a chosg air an sgoil ùr a bhios anns a' Ghearasdan.

Mar a tha Ailean MacLeòid ag aithris, cho-dhùin comhairlichean gur ann gu sgoil Phort Rìgh a bu chòir a dhol.