Dùil ri bann-leathann luath as t-Samhradh

Dh'fhaodadh seirbheis bann-leathann air leth luath a bhith aig sgìrean de dh'Earra-Ghàidheal agus Moireibh as t-Samhradh.

San dàrna earrainn den phròiseact, dh'innis Iomairt na Gàidhealtachd 's nan Eilean gur iad an t-Oban, Taigh an Uillt agus sgìre a' Chonghail a gheibh an t-seirbheis.

Uile gu lèir, tha luach £140m sa phròiseact.

Tha Eileen NicDhòmhnaill ag aithris.