Meadhanan gan càineadh

Thog Comhairle na h-Eòrpa, air a bheil uallach 'son còirichean daonna, iomagain mu mar a tha meadhanan Bhreatainn a' dèiligeadh ri cànanan, leithid na Gàidhlig.

'S fhada bho thòisich gearainean gu bheil pàipearan-naidheachd a' dèanamh tàire air na Gàidheil.

Tha aithisg oifigeil bhon Chomhairle ag ràdh gu bheil sin na dhragh dhaibh.