Mì-thoileachas san Apainn

Tha muinntir Phort na h-Appain mì-thoilichte le planaichean Uisge na h-Alba airson piob òtrachais a chur sìos chun na cladaich ann, air uachdar na talmhainn.

Tha iad ag ràdh nach deach co-chomhairleachadh ceart a dhèanamh mun sgeama, 's nach d' fhuair ach dà theaghlach san sgìre rabhadh mu dheidhinn.

Tha Seonaidh MacCoinnich ag aithris.