Bhòt Oighreachd Chàrlabhaigh

Bidh bhòt ann airson cothrom a thoirt do mhuinntir Oighreachd Chàrlabhaigh ann an Leòdhas a dhèanamh soilleir a bheil iad airson an oighreachd a cheannachd.

Tha an t-uachdaran deònach a reic ris a' choimhearsnachd, agus bidh baileat ann an ath-mhìos.

Tha dòchas math aig a' bhuidhinn-stiùiridh gun gabh leasachadh a dhèanamh a chuireas ri teachd a-steach na h-oighreachd.