Sia mìosan ri dhol gu geamaichean a' Cho-fhlaitheis

Le 6 mìosan gus an tòisich Geamaichean a' Cho-fhlaitheis ann an Glaschu chaidh iarrtas a-mach airson 3000 riochdaire a ghabhas pairt ann an cuirm fhosglaidh nan geamaichean aig pàirce Celtic.

Agus mar a tha Calum Dòmhnallach ag aithris, chan ann aig a' chuirm fhosglaidh a-mhain a bhios na tagraichean saor-thoileach a' cuideachadh.