Dragh mu iolairean mara

Tha Aonadh nan Tuathanach air dragh a thogail mun bhuaidh a th' aig iolairean mara air stoc air a' Ghàidhealtachd.

Chaidh na draghan a th' air daoine a chur an cèill aig coinneamh anns an Òban. Tha draghan dha leithid air a bhith ann airson greis a-nis.

Tha buidhnean glèidhteachais airson 's gum bi na h-iolairean ri fhaicinn air feadh Alba.

Seo Coinneach Mac a' Ghobhainn.