Cha tèid Formula Bharnett atharrachadh san aithghearrachd

Chan eil plana sam bith ann Formula Bharnett atharrachadh, a-rèir a' Phrìomhaire ach dhiùlt e gealltainn nach tachradh e san ùine fhada.

Chàin ministearan an SNP sin, 's iad cuideachd mì-thoilichte mu bheachd gum biodh còrr 's £1b a dhìth son na bha sa phàipear gheal air neo-eisimeileachd a choileanadh.