Taghadh ann an cupannan na h-iomain

Chaidh an taghadh a dhèanamh airson cuid do chupannan na h-iomain.

Ann an Cupa MhicThàmhais, tha fìor dheagh chothrom a-rithist aig an sgioba a shoirbhich an-uiridh, Lòbhat.

Chaidh an taghadh aig an taigh an aghaidh Both Fhleasgain, agus tha dà gheama derby Bàideanach gu bhith anns na cupannan airson dàra sgiobaidhean.