Iasgach a' mhuirsgian

Tha iasgairean nan eilean a' feuchainn ri dòigh a lorg muirsgian iasgach anns an sgìre.

Tha an t-Aonadh Eòrpach air casg a chur air a bhith ag iasgach le càbaill agus cruthadairean dealain, ged a tha feadhainn ris fhathast.

Mas e 's gun tèid dòigh ceadaichte a dhealbh, tha luach ceudan mìltean notaichean ann an iasgach a' mhuirsgian.