Oidhirp ùr air duine ainmeachadh

Thòisich Poilis na h-Alba iomairt ùr feuch duine a chaidh fhaighinn marbh far chladaichean Chaol Acainn, o chionn còrr is ceithir mìosan, ainmeachadh.

Tha iad an dòchas gun tig barrachd dhaoine air adhart le fiosrachadh agus fianais aca a-nis gun robh am fireannach na bu shine na bhathas a' smaoineachadh.

Tha an aithris seo aig Eilidh NicLeòid.