Beachdan mun bhuidseat

Tha dragh mòr air a bhith ann mun bhuaidh a bhiodh aig an atharrachadh ann an sochairean taigheadais air sgìrean iomallach far nach eil uimhir de thaighean ri fhaotainn.

Tha Seonaidh MacCoinnich air a bhith a-muigh a' trusadh bheachdan air na bh' anns a' bhuidseat, 's air cìs nan seòmraichean-cadail gu seachd àraid.