Bith-iomadachd air a' Ghàidhealtachd

Bha fiadh-bheatha agus àrainneachd na Gàidhealtachd fon phrosbaig aig co-labhairt ann an Inbhir Nis Diciadain.

Chaidh a' cho-labhairt mu bhith-iomadachd a chur air dòigh gus coimhead ri diofar phròiseactan air a' Ghàidhealtachd a tha ag amas air fiadh-bheatha agus an àrainneachd fhèin a dhìon.

Air fhoillseachadh