Duaisean a bharrachd dhan Bhail' Ùr?

Aithris bhideo aig Dòmhnall MacLaomainn is e a' tadhal air Bail' Ùr an t-Slèibh agus Gleann Urachadain air thoiseach air an t-seusan ùr.

Air fhoillseachadh