A' Chill Bheag ga tòiseachadh

Thoisich a' chiad earainn obrach Diluain air baile ùr na Cille Bige, làimh ri Sabhal Mòr Ostaig san Eilean Sgitheanach.

Tha cha-mhòr 80 taigh an lùib an leasachaidh, a bharrachd air goireasan airson spòrs agus goireasan gnìomhachais.

Tha cuideachd planaichean ann airson taigh-òsta agus ionad cho-labhairtean.

Tha Ailean MacLeòid ag aithris.

Air fhoillseachadh