An Stàit agus a' Ghàidhealtachd (Pt 2)

Ciamar a dhèilig an RA ris a' Ghàidhealtachd san 150 bliadhna mu dheireadh?

Sin a' cheist san dàrna aithris mun Ghàidhealtachd 's na h-Eileanan ann an solas an referendum.

Ghluais dèiligeadh na stàite leis an sgìre bho bhorbalachd a bha an aghaidh chòirichean a' chinne daonna gu tomhas aithne gum feumadh i coinneachadh ri feumalachdan sònraichte na sgìre.

Seo Dòmhnall Moireasdan.