"Bu chòir" no "Cha bu chòir"? (Pt 5)

Fad na seachdain-sa, bhathar a' toirt sùil air suidheachadh sònraichte na Gàidhealtachd 's nan Eilean taobh staigh na h-Alba agus na Rìoghachd Aonaichte.

Fhuair sinn gu bheil mòran san sgìre ag iarraidh barrachd smachd dhan cheann a tuath air a cùisean fhèin.

Anns an aithris mu dheireadh san t-sreath, tha Dòmhnall Moireasdan a' faighneachd dè am bhòt a b' fheàrr a fhreagradh air an sin anns an referendum san t-Sultain.

Air fhoillseachadh