Rabhadh mu theintean monaidh

Thug Seirbheis Smàlaidh na h-Alba rabhadh làidir do dhaoine a bhith faiceallach mu theintean monaidh.

Sa mhadainn chaidh an gairm gu teine a sgap air monaidhean faisg air Rathais am Moirbh.

Tha luchd-smàlaidh an dòchas nach bi am-bliadhna mar a bha an-uiridh, nuair a bha còrr air 300 teine mòinteach air a' Ghàidhealtachd 's na h-Eileanan.

Seo Domhnall Moireasdan.

Air fhoillseachadh