Dreuchd ùr airson Sìth Chaillean a dhìon

Tha àite sònraichte aig Sìth Chaillean ann an eachdraidh Siorrachd Pheairt.

'S e deuchainnean bho chionn ceudan bhliadhnaichean, stèidhichte air cumadh na beinne, a thug fuasgladh air tomad na planaid agus às an do dh'èirich loidhnichean àrdachd nam mapaichean.

Tha Urras Iain Muir air manaidsear ùr fhastadh a bhios a' coimhead às dèidh na beinne.

Seo Coinneach Mac a' Ghobhainn.

Air fhoillseachadh