Seòlaidhean a bharrachd do dh'Ìle

Le clàran-ama Samhraidh Chaledonian Mhic a' Bhruthainn a' tòiseachadh an ath-sheachdain, tha muinntir Ìle a' cur fàilte air an naidheachd gum faigh iad còig seòlaidhean a bharrachd gu Tìr-Mòr gach seachdain.

Bidh ceithir dhiubh a' dol gu Ceann na Creige ann a' Ceann Tìre, leis an seòladh eile a' dol dhan Òban.

Tha Andreas Wolff ag aithris.

Air fhoillseachadh