Baileat air bùth choimhearsnachd

Chan eil ach aona bhùth bidhe air fhàgail an Tiriodh bho dhùin Bùth MhicLeòid air a' mhìos a chaidh.

Tha a' choimhearsnachd a-nis a' beachdachadh air Bùth MhicLeòid a cheannach.

Bha còrr is 100 duine aig tachartas air an deireadh-sheachdain, a' bhòtadh air a' chùis. Tha gu deireadh na seachdain seo aig daoine am beachdan a chur an cèill.

Tha Andreas Wolff ag aithris.

Air fhoillseachadh