Beachdan à Inbhir Pheofharain

Tha diofar chuspairean a thaobh an referendum cudromach ann an diofar sgìrean.

Ann an Inbhir Pheofharain dh'fhaodar a ràdh gu bheil cùisean dùthchail leithid àiteachais 's croitearachd nas cudromaiche na ann an cuid de bhailtean eile.

Ach tha, mar a shoileadh tu, cuideachd fhathast ceistean air daoine an seo mu na cuspairean mòra leithid cumhachd agus an eaconamaidh.

Chaidh Coinneach Mac a' Ghobhainn a dh'fhaicinn dè dìreach na beachdan a th' aca.

Air fhoillseachadh