Soirbheas dha Ally K. Mac a' Phearsain

Bha e còrr is 35 uairean air a chasan gun norrag cadail agus bha e a' ruith tro shìde nan seachd siantan, ach aig a' cheann thall rinn Ally K. Mac a' Phearsain a' chùis.

Chaidh an lùth-chleasaiche timcheall an Eilein Sgitheanaich, astar de 125 mìle, air an deireadh-sheachdain, 's e a' tionnal airgid do bhuidheann carthannais.

Bha Eilidh NicLeòid ga leantainn.

Air fhoillseachadh