Oighreachdan a' dèanamh adhartas

A rèir Fearann Coimhearsnachd na h-Alba, tha oighreachdan a th' ann an làmhan an t-sluaigh a' dèanamh barrachd leasachaidh, barrachd adhartais agus barrachd prothaid na bha iad nuair a bha iad nan oighreachdan prìobhaideach.

Tha rannsachadh a chaidh a dhèanamh leis a' bhuidheann a' sealltainn gu bheil àireamh-sluaigh nan coimhearsnachdan a' fàs, le na ceudan dhachaighean gan togail.

Seo Aonghas Dòmhnallach.