Coithional na h-Àrd-Eaglaise a' dealachadh

Rinn mòran de choithional Àrd-Eaglais Steòrnabhaigh adhradh airson an turas mu dheireadh mar bhuill de dh'Eaglais na h-Alba Là na Sàbaid, 's iad a' cur cùl ris a' bhuidhinn mar thoradh air seasamh na h-eaglaise air ministearan gèidh.

Bho Là na Sàbaid seo tighinn, tha dùil gum bi a' chuid mhòr de na bha a' dol dhan Àrd-Eaglais ag adhradh ann an àite ùr.