Cupa na h-Alba do Sgoil MhicNeacail

Bhuannaich na nigheanan aig Sgoil MhicNeacail Cupa na h-Alba aig ìre fo 18.

Rinn na nigheanan a' chùis air Àrd-Sgoil Firrhill à Dùn Èideann aig Pàirce Sràid nan Granndach ann an Inbhir Nis.

Shoirbhich leis na nigheanan air breaban-peanais air a' cheann thall às dèidh dha na sgiobaidhean crìochnachadh co-ionnan 2-2.

Air fhoillseachadh