Co-labhairt SHREC an Inbhir Nis

A rèir Ministear Cumhachd na h-Alba, 's e a bhith a' cur càball-dealain eadar na h-Eileanan Siar agus Tìr Mòr an rud as cudromaiche a tha fa chomhair, a bharrachd air neo-eisimeileachd.

Bha Fearghas Ewing a' bruidhinn aig a' Cho-labhairt air Cumhachd Ath-Nuadhachail na Gàidhealtachd, neo SHREC, a chaidh a chumail ann an Inbhir Nis airson an còigeamh bliadhna sreath a chèile.

Tha tuilleadh aig Coinneach Mac a' Ghobhainn.