Càball ùr Thiriodh

Tha coimhearsnachd Thioriodh ag ràdh gun do chaill iad timcheall air £150,000 bho thoiseach na bliadhna ri linn 's gun robh an càball dealain dhan eilean briste.

Chuir Scottish an Southern Energy càball ùr an sàs is tha iad ag ràdh gum bi e nas treasa agus gun seas e ris an droch shìde.

Air fhoillseachadh