Leasachadh Ghabhsainn

Tha Urras Oighreachd Ghabhsainn ann an Leòdhas am beachd dà chrann-gaoithe eile a thogail faisg air Baile an Truiseal agus iad an dùil an t-airgead a thogail le earrainean a reic ris an t-sluagh.

Bhiodh trì crainn-gaoithe uile gu leìr aca an uair sin agus tha an t-Urras ag ràdh gur e dòigh mhath a tha seo do dhaoine airgead a thasgadh.