Taic-airgid do dh'Inbhir Nis

Dh'fhaodadh gun tèid còrr is £6bn a chosg air bailtean mòra na h-Alba, fo phlanaichean leasachaidhean a' dhèanamh annta sna còig bliadhna ri teachd.

Ann an Inbhir Nis, thathar an dòchas piseach a thoirt air meadhan a' bhaile. Tha dùil gun tèid faisg air £500m a chosg ann an sin.

Le tuilleadh seo Ailean MacLeòid.

Air fhoillseachadh