Taigh-spadaidh ceum nas fhaisge

Dh'fhaodadh gum faigh an t-Eilean Sgitheanach agus Loch Aillse taigh-spadaidh ùr an ceann dà bhliadhna.

Sin an dòchas a th' aig a' bhuidhinn os cionn na h-oidhirp an goireas fhaighinn dhan sgìre.

Tha iad a-nis airson duine fhastadh a bheir am pròiseact air adhart, mar a tha Eilidh NicLeòid ag aithris.