Dà bhliadhna eile ro phrìsean stèidhichte?

Dh'fhaodadh gum bi suas ri dà bhliadhna eile ann mus bi fios am bi e ceadaichte dha Riaghaltas na h-Alba bun-phrìs a stèidheachadh air deoch-làidir.

Cho-dhùin britheamhan Albannach a' chùis a chur gu cùirt Eòrpach faic a bheil na molaidhean a rèir lagh an Aonaidh Eòrpaich.

Tha seo an dèidh do Chomann an Uisge Bheatha Albannaich teagamh a thogail mun phlana.

Tha Eilidh NicAsgaill ag aithris.