Là Twitter na Gàidhlig

Na chuir sibh 'tweet' sa Ghàidhlig Diardaoin? Chuir am Prìomh Mhinistear, Comann Ball-coise na h-Alba, agus gu leòr eile.

Carson? Uill, mura robh fios agaibh, b' e Diardaoin "Là Twitter na Gàidhlig".

Thug Ailean MacLeòid sùil air na bha daoine ag ràdh.