Iomairt Eòrpach UKIP

Bha ceannard UKIP, Nigel Farage, a' bruidhinn ann an Dùn Èideann air Oidhche Haoine, 's e a' feuchainn ri luchd-taic a' phàrtaidh a bhrosnachadh agus an iomairt-taghaidh Eòrpach aca ann an Alba a chur air chois.

Chan eil UKIP idir air dèanamh cho math ann an Alba 's a tha iad sa chòir den dùthaich.

Air fhoillseachadh