Tattoo a' tilleadh dhan Ghàidhealtachd

Thàinig dearbhadh Dimàirt gu bheil Tattoo na Gàidhealtachd a' tilleadh am-bliadhna.

Tha greis bho nach robh i san sgìre agus thathar dòchasach gum bi an dà chuid sluagh na Gàidhealtachd fhèin agus luchd-turais airson a bhith an làthair.

Tha an tachartas gu bhith ann an àite car eadar-dhealaichte am-bliadhna, mar a tha Shona NicEanraig ag aithris.