Croitearan feumach air taic Eòrpach

Tha fear a thug ùine na chathraiche air Caidreachas Croitearachd na h-Alba ag ràdh gum feum guth a cheart cho làidir a bhith aig cròitearan 's a th' aig tuathanaich aig ìre na h-Eòrpa.

Bha Niall MacLeòid a' bruidhinn agus taghaidhean Phàrlamaid na h-Eòrpa ann an t-seachdain seo.