Buannachdan Inbhe Dualchais

Tha muinntir Arcaibh air teachdaireachd a chur gu muinntir Leòdhais: gabhaibh an cothrom Tursachan Chalanais a dhèanamh nan Làrach Dualchais Cruinne.

Thòisich Gaiseat Steòrnabhaigh iomairt airson sin fhaighinn - ach tha iomagain air cuid gun cur e bacadh air leasachadh.

'S e an teachdaireachsd à Arcaibh - cha dèan e càil ach feum.

Air fhoillseachadh