BBC Naidheachdan

A' chiad cheap ga ghearradh

Thuige seo, 's ann sna bailtean mòra an Alba a-mhàin a tha sgoiltean Gàidhlig fa leth.

Chan fhada gun atharraich sin ge-tà, 's a' chiad cheap ga ghearradh Diardaoin airson sgoil Ghàidhlig ùr sa Ghearasdan.

Tha pàrantan air a bhith a' strì air a shon bho chionn fhada.

Tha tuilleadh aig Andreas Wolff.