BBC Naidheachdan

Croitearachd agus an referendum

'S e àm gu math trang a tha seo do chroitearan is tuathanaich na Gàidhealtachd 's nan Eilean agus na fèilltean uan an ìmpis tòiseachadh.

A bharrachd air a' mhì-chinnt àbhaisteach mu dè na gheibh iad airson an cuid bheathaichean, tha ceistean cuideachd air luchd-àrach sprèidh mun bhuaidh a bhiodh aig neo-eisimeileachd air a' ghnìomhachas.

Chaidh Eileen NicDhòmhnaill gu Fèill Àiteachais an Eilein Duibh a shireadh bheachdan.