BBC Naidheachdan

Leasachaidhean ann an tuathanachas

Fhuair tuathanaich bho air feadh na dùthcha an cothrom cluinntinn mun teicneòlas agus an saidheans as ùire anns a' ghnìomhchais o chionn ghoirid.

Chùm Colaiste Dhùthchail na h-Alba là fosgailte aig an tuathanas aca ann an Uachdar Thìre, air taobh siar na Gàidhealtachd.

Am measg eile, bhruidhinn iad air tagadh eileactronaigeach.

Seo Seonaidh MacCoinnich.