Dà thaobh na deasbaid san Eilean

Dè a tha cudromach dha muinntir an Eilean Sgitheanaich ann an deasbad an referendum - a bheil cuspairean ionadail sam bith air nochdadh?

Bhruidhinn Derek MacAoidh ri Art MacCarmaig, a tha a' cur taic ri 'Bu Chòir' agus Ruaraidh Moireach, a tha a' bruidhinn às leth 'Nas Fheàrr Còmhla', gus beachdan fhaighinn bhon dà thaobh.

Air fhoillseachadh