Iomairt an referendum ann an Uibhist

Gun ach beagan làithean ri dhol mus bhòt sluagh na h-Alba airson neo an aghaidh neo-eiseimileachd, thathar air a bhith a' cur na prosbaig air diofar sgìrean feuch dè na ceistean mòra an sin agus mar a chaidh le iomairt gach taobh.

Bhruidhinn Innes Rothach ri Shona NicDhòmhnaill mu iomairt an referendum ann an Uibhist.